dissabte, 5 de gener de 2013

Fuera de Juego

 Gràcies a l'assistent de Tercera Divisió, Iniesta Amo, vaig poder viure una bona experiència el maig del 2012.

Gracias al asistente de Tercera División, Iniesta Amo, pude vivir una buena experiencia el mayo del 2012
 Com és un vestuari d'àrbitres abans d'un partit?

¿Cómo es un vestuario de árbitros antes de un partido?
Hem d'entendre que diferent, molt diferent al d'un equip. Per començar són tres persones que han de conviure durant un dia i treballar durant tres hores junts.

Debemos comprender que diferente, muy diferente al de un equipo. Para empezar son tres personas que tienen que convivir durante un día y trabajar durante tres horas juntos.

El material el porten ells. No tenen utiller que els hi doni fet. I aquest material, els caracteritza.

El material lo traen ellos. no tienen ningún utillero que se lo dé hecho. Y este material, los caracteriza.
Moltes gràcies a:

Tomás, Salvador (Àrbitre 1ª Catalana)
Iniesta, Joan (Assistent de 3ª Divisió)
Padrós, Marc (Àrbitre 1ª Catalana)

Muchas gracias a:

Tomás, Salvador (Árbitro 1ª Catalana)
Iniesta, Joan (Asistente de 3ª División)
Padrós, Marc (Árbitro 1ª Catalana)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada