divendres, 1 de febrer de 2013

Ese ser extraño

 Qui és aquest ser estrany que es posa sota pals?

¿Quién es ese ser extraño que se pone bajo palos?
 Alguns s'atreveixen a dir que per ser porter, has de ser un boig.

  Algunos se atreven a decir que para ser portero, tienes que estar loco.
 Tothom sap que un error del porter, és el que més es veu.

 Todos saben que un error del portero, es el que más se ve.
 I sovint la seva feina és la més criticada i menys valorada.

 Y su trabajo acostumbra a ser el más criticado y el menos valorado.
Es pot jugar sense àrbitre i sense pilota, però sense porter, no es juga.

Se puede jugar sin árbitro y sin balón, pero sin portero, no se juega.

dijous, 31 de gener de 2013

Valors

 El futbol serveix perquè els grans ensenyin als petits

 El fútbol sirve para que los grandes enseñen a los  pequeños
 On s'hi fan grans amistats

 Donde se inician grandes amistades
 On l'edat no importa, perquè els grans també aprenem dels petits

Donde la edad no importa, porque los grandes también aprendemos de los pequeños
 i on cada acte té la seva recompensa

 y donde cada acto tiene su recompensa
El futbol és... meravellós

El fútbol es... maravilloso

dimecres, 30 de gener de 2013

TORNAREM!

 Sota la pluja...

 Bajo la lluvia...
 Soportant el fred...

 Soportando el frío...
O sota un sol infernal...
O bajo un sol infernal...


TORNAREM!

VOLVEREMOS!

dimecres, 9 de gener de 2013

Matando las horas

 Sempre cal estar ben informat d'allò que t'agrada

Siempre hay que estar bien informado sobre aquello que te gusta
 Entre altres coses, els esportistes els hi agrada l'esport.

Entre otras cosas, a los deportistas les gusta el deporte.
 Per això, com qualsevol altre persona que li agradi, llegeixen diaris esportius.

Por eso, como cualquier otra persona que le guste, leen diarios deportivos.
Tot i això, se'ns fa curiós veure'ls fent coses que no siguin jugar a futbol, com per exemple, llegir el diari, anar a comprar...

Pese a esto, se nos hace curioso verlos haciendo cosas que no sean jugar a fútbol, como por ejemplo, leer el diario, ir a comprar...

dimarts, 8 de gener de 2013

Estrenant casa

 Estrenar nova casa ha de ser, com per un nen, estrenar sabates noves.

Estrenar nueva casa debe ser, como para un niño, estrenar zapatos nuevos.
 En aquest món del futbol, no saps si serà per molt temps o poc.

En el mundo del fútbol, no sabes si será una casa para mucho tiempo o para poco.
 Podem comparar-lo amb un pis d'estudiants. Persones desconegudes vivint experiències.

Podemos compararlo con un piso de estudiantes. Personas desconocidas viviendo experiencias.
Però el que passa allà, queda allà.

Pero lo que passa allí, allí queda.

dilluns, 7 de gener de 2013

Éxtasis

 Celebracions curioses...

Celebraciones curiosas ...
Aposta?

¿Apuesta?

 ... la nutria

... la nutria
 Amb sentiment

Con sentimiento
Significats ocults

Significados ocultosDedicatòries especials...

Dedicatorias especiales...

Però totes fan equip

Pero todas unen al equipo

diumenge, 6 de gener de 2013

Ningú es salva de la revisió

Circumstàncies de la vida. Vaig poder prescenciar en primera persona com els jugadors del CE Sabadell havien de passar revisió abans d'un partit.

Circunstancias de la vida. Pude presenciar en primera persona cómo los jugadores del CE Sabadell habían de pasar revisión antes de un partido.
 Però és com tots els que hem jugat a futbol i hem hagut de passar-la. Mateix procediment.

Pero es como todos los que hemos jugado a fútbol y la hemos tenido que pasar. Mismo procedimiento.
Entre els companys, s'animen per fer un bon partit.

Entre compañeros, se animan para hacer un buen partido.

Els que estan a la banqueta, també han de passar revisió, però aquests ja fora del vestuari.

Los que están  en el banquillo, también tienen que pasar revisión, pero estos ya fuera del vestuario.

dissabte, 5 de gener de 2013

Fuera de Juego

 Gràcies a l'assistent de Tercera Divisió, Iniesta Amo, vaig poder viure una bona experiència el maig del 2012.

Gracias al asistente de Tercera División, Iniesta Amo, pude vivir una buena experiencia el mayo del 2012
 Com és un vestuari d'àrbitres abans d'un partit?

¿Cómo es un vestuario de árbitros antes de un partido?
Hem d'entendre que diferent, molt diferent al d'un equip. Per començar són tres persones que han de conviure durant un dia i treballar durant tres hores junts.

Debemos comprender que diferente, muy diferente al de un equipo. Para empezar son tres personas que tienen que convivir durante un día y trabajar durante tres horas juntos.

El material el porten ells. No tenen utiller que els hi doni fet. I aquest material, els caracteritza.

El material lo traen ellos. no tienen ningún utillero que se lo dé hecho. Y este material, los caracteriza.
Moltes gràcies a:

Tomás, Salvador (Àrbitre 1ª Catalana)
Iniesta, Joan (Assistent de 3ª Divisió)
Padrós, Marc (Àrbitre 1ª Catalana)

Muchas gracias a:

Tomás, Salvador (Árbitro 1ª Catalana)
Iniesta, Joan (Asistente de 3ª División)
Padrós, Marc (Árbitro 1ª Catalana)

divendres, 4 de gener de 2013

Selecció Vallès Occidental Sabadell femenina sots 16 (2012)

El passat mes de juny vaig tenir l'oportunitat de compartir un dia amb les jugadores i entrenadors de la Selecció del Valles Occidental - Sabadell sots 16 al torneig disputat al Municipal del Sagnier, estadi on juga el Prat.

El pasado mes de junio tuve la oportunidad de compartir un día con las jugadoras y entrenadores de la Selecció del Vallès Occidental - Sabadell sub 16 en el torneo que se disputó en el Municipal del Sagnier, donde habitualmente juega el Prat.


 Va ser una bona experiència, compartir amb jugadores de gran qualitat i de diferents equips, l'estima pel futbol.

Fue una buena experiencia poder compartir con jugadoras de gran calidad y de diferentes equipos el amor por el fútbol
 Moltes d'elles tenen moltíssima qualitat, és el cas de la jugadora que il·lustra la següent fotografia, Melania Garcia, jugadora en aquells moments del Badia.

Muchas de ellas tienen muchísima calidad, como por ejemplo la jugadora que ilustra la siguiente fotografía, Melania Garcia, jugadora por entonces, del Badía.
 La majoria poden optar aquest any per tornar a la selecció. Només el treball i l'esforç determinarà si han de repetir o no.


La mayoría pueden optar este año a volver a la selección. Solo el trabajo y el esfuerzo determinará si deben repetir o no.
Per últim, una gran fotografia, de les millors que he fet. Nerea Delgado, actualment al Cerdanyola, aturant un penal contra la Selecció Vallès Occidental - Terrassa.

Por último, una gran fotografía, de las mejores que he hecho. Nerea Delgado, actualmente en el Cerdanyola, se para un penalty contra la Selecció Vallès Occidental - Terrassa

dimecres, 2 de gener de 2013

Relax i pretemporada La relació entre els jugadors no es basa només en el partit i en el camp. Comença molt abans.

La relación entre los jugadores no se basa solo en el partido y en el campo. Empieza mucho antes.
 Durant la pretemporada, a part de posar a punt la part física, també comencen noves relacions dins del vestuari.

Durante la pretemporada, a parte de poner a punto la parte física, también empiezan las relaciones dentro del vestuario.

Després dels entrenaments sota el sol i la calor, agafen forces prenent fruita.

Después de los entrenamientos bajo el sol y el calor, cogen fuerzas comiendo fruta.
A més, rebre visita d'amics i familiars els ajuda a trobar la forma física més ràpid.

Además, recibir visitas de amigos y familiares les ayuda a encontrar la forma física más rápidamente

dimarts, 1 de gener de 2013

2013

 2013 any de nous horitzons.

2013 año de nuevos horizontes

 Hi haurà problemes però per molt enredats que siguin se superaran.

Habrán problemas pero por muy enredados que sean, se superarán.
 Establir bases per un futur prometedor.

Establecer bases para un futuro prometedor
¡I que les llàgrimes siguin només d'alegria!

¡Y que las lágrimas sean solo de alegría!